nylog.jpg  

Startsida Om oss Dokument Begäran om kontroll Kontakta oss In English

 

 

sakint_kontor2.jpg 

Aktuellt

2016-05-02

Polisens register om tiggare inte olagligt

Med anledning av vissa medieuppgifter har Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden granskat polisens behandling av personuppgifter inom ramen för ett projekt om brottslighet med koppling till tiggeri och utsatta EU-medborgare. Nämnden har nu avslutat sin granskning och bedömer sammanfattningsvis att behandlingen av personuppgifter är laglig.

Läs nämndens pressmeddelande här

Läs nämndens uttalande här

2016-03-18

Riksrevisionen: Nämndens tillsyn fungerar väl

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden utför sina uppgifter på ett ändamålsenligt sätt och de brottsbekämpande myndigheterna som den utför tillsyn över tar nämndens uttalanden på allvar. Det visar en granskning från Riksrevisionen.

Läs Riksrevisionens pressmeddelande här

Läs Riksrevisionens rapport här

Om Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är en statlig myndighet som består av tre beslutsorgan; Nämnden, Registerkontrolldelegationen och Skyddsregistreringsdelegationen. Nämnden utgör myndighetens ledning och har till uppgift att utöva tillsyn över de brottsbekämpande myndigheterna. Nämndens verksamhet syftar till att stärka rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten inom den brottsbekämpande verksamheten.

Nämnden har tillsyn över tre områden.

  • Användningen av hemliga tvångsmedel
  • Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter
  • Polisens behandling av personuppgifter

Registerkontrolldelegationen beslutar om vilka uppgifter från bland annat Polisens register som får lämnas ut till arbetsgivaren vid en registerkontroll.

Skyddsregistreringsdelegationen beslutar i ärenden om kvalificerade skyddsidentiteter inom polisväsendet.

Kansliet utgör kanslistöd till nämnden och Skyddsregistreringsdelegationen.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Postadress: Box 22523, 104 22 Stockholm

Besöksadress: Norr Mälarstrand 6, Stockholm

Tel: 08-617 98 00

Fax: 08-617 98 88

E-post: sakint@sakint.se

 

Nämndens senaste uttalanden och remissyttranden

14 juni 2016

Uttalande om Polismyndighetens behandling av personuppgifter i det digitala referensbiblioteket över barnpornografiska framställningar.

» Uttalande

14 juni 2016

Uttalande om Polismyndighetens utlämnande av personuppgifter till tredje land.

» Uttalande

14 juni 2016

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Mitt, polisområde Gävleborg).

» Uttalande

14 juni 2016

Uttalande om loggning och logguppföljning i Polismyndighetens säkerhetslogg.

» Uttalande

14 juni 2016

Uttalande om användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Polismyndigheten, region Nord.

» Uttalande

14 juni 2016

Uttalande om användning av en kvalificerad skyddsidentitet som upphört att gälla vid Polismyndigheten, region Nord.

» Uttalande

14 juni 2016

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Bergslagen).

» Uttalande

14 juni 2016

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen).

» Uttalande

14 juni 2016

Uttalande om hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Göteborg.

» Uttalande

14 juni 2016

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm).

» Uttalande

14 juni 2016

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Väst, polisområde Halland).

» Uttalande

27 april 2016

Uttalande om Polismyndighetens behandling av personuppgifter med anledning av brottslighet kopplad till utsatta EU-medborgare.

» Uttalande

27 april 2016

Uttalande om Polismyndighetens behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid region Stockholm.

» Uttalande

27 april 2016

Uttalande om hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Malmö.

» Uttalande

16 mars 2016

Uttalande om Polismyndighetens behandling av personuppgifter vid Ekobrottskansliet.

» Uttalande

16 mars 2016

Uttalande om hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Skövde.

» Uttalande

16 mars 2016

Uttalande om hanteringen av material från hemliga tvångsmedel i ett ärende.

» Uttalande

16 mars 2016

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Väst, polisområde Göteborg).

» Uttalande

16 mars 2016

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen.

» Uttalande

16 mars 2016

Remissyttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder (Ds 2015:57).

» Yttrande

16 mars 2016

Remissyttrande över departementspromemorian Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2).

» Yttrande

17 februari 2016

Uttalande om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter om barn i ett it-system för bearbetning och analys.

» Uttalande

17 februari 2016

Uttalande om Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i uppgiftssamling om inhemsk extremism.

» Uttalande

17 februari 2016

Uttalande om Åklagarmyndighetens användning av s.k. postkontroll.

» Uttalande

26 januari 2016

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket.

» Uttalande

23 december 2015

Remissyttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv.

» Yttrande

15 december 2015

Nämnden inleder granskning av Polismyndighetens behandling av personuppgifter om utsatta EU-medborgare.

» Pressmeddelande

15 december 2015

Uttalande om Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret.

» Uttalande

15 december 2015

Uttalande om granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Uddevalla där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning.

» Uttalande

15 december 2015

Uttalanden om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten.

» Läs mer

18 november 2015

Uttalande om Polismyndighetens behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten vid polisregion Mitt.

» Uttalande

18 november 2015

Uttalande om användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Säkerhetspolisen.

» Uttalande

18 november 2015

Uttalande om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Syd.

» Uttalande

18 november 2015

Uttalande om granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Östersund där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning.

» Uttalande

18 november 2015

Remissyttrande över betänkandet Myndighetsdatalag (SOU 2015:39).

» Yttrande

Senast uppdaterad 8 sep 2016