Vårt uppdrag

Här hittar du de lagar och förordningar som styr nämndens arbete.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Regeringen styr Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden genom en myndighetsinstruktion och med årliga regleringsbrev. I instruktionen anges Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens ansvarsområden och uppgifter. I regleringsbrevet anges mål och återrapporteringskrav samt tilldelade resurser för myndighetens förvaltning och verksamhet.

Förordning (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden på Sveriges riksdags webbplats.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

Lag (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet

Arbetsordning för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Registerkontrolldelegationen

Säkerhetsskyddslag (2018:585)

Säkerhetsskyddsförordning (2018:658)

Skyddsregistreringsdelegationen

Lag (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter