Dokument Kategori Beslutsdatum
Granskning av ärenden där underrättelse underlåtits Andra hemliga tvångsmedel 2013-04-18
Uppföljning av tidigare granskning – användningen av överskottsinformation i förundersökningar Andra hemliga tvångsmedel 2013-03-21
Förstöring av upptagningar och uppteckningar från tvångsmedelsanvändning enligt lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott Andra hemliga tvångsmedel 2013-01-22
Förstöring av upptagningar och uppteckningar från vissa hemliga tvångsmedel – en granskning av två åklagarkammare och en polismyndighet Andra hemliga tvångsmedel 2012-12-11
Polismyndigheten i Skånes och Säkerhetspolisens rutiner efter åklagares beslut att häva respektive tillfälligt avbryta beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation Andra hemliga tvångsmedel 2012-12-11
Redovisning av ett uppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet avseende användningen av hemliga tvångsmedel Andra hemliga tvångsmedel 2012-05-23
Granskning av förstöring av material från hemliga tvångsmedel i vissa avseenden Andra hemliga tvångsmedel 2012-04-26
Granskning av hemliga tvångsmedel i vissa fall Andra hemliga tvångsmedel 2012-04-26
Vissa frågor rörande tvångsmedelsdiarium m.m. (Åklagarkammaren i Halmstad) Andra hemliga tvångsmedel 2012-03-28
Försvararsamtal Andra hemliga tvångsmedel 2012-03-28
Vissa frågor rörande tvångsmedelsdiarium m.m. (Åklagarkammaren i Örebro) Andra hemliga tvångsmedel 2012-02-21
Användning av överskottsinformation i förundersökningar Andra hemliga tvångsmedel 2011-12-13
Vissa frågor rörande tvångsmedelsdiarium m.m. (Åklagarkammaren i Uppsala) Andra hemliga tvångsmedel 2011-11-22
Vissa frågor rörande tvångsmedelsdiarium m.m. (Södertörns åklagarkammare i Stockholm) Andra hemliga tvångsmedel 2011-09-29
Vissa frågor rörande tvångsmedelsdiarium m.m. (Söderorts åklagarkammare i Stockholm) Andra hemliga tvångsmedel 2011-09-29
Rapport: Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m. Andra hemliga tvångsmedel 2011-06-09
Förstöring av upptagningar och uppteckningar som gjorts vid verkställighet av hemliga tvångsmedel Andra hemliga tvångsmedel 2011-01-27
Rapport avseende Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens iakttagelser och synpunkter från granskning av åklagarväsendets hantering av hemliga tvångsmedel Andra hemliga tvångsmedel 2010-06-08
Dokument Beslutsdatum
Granskning av ärenden där underrättelse underlåtits
Andra hemliga tvångsmedel
2013-04-18
Uppföljning av tidigare granskning – användningen av överskottsinformation i förundersökningar
Andra hemliga tvångsmedel
2013-03-21
Förstöring av upptagningar och uppteckningar från tvångsmedelsanvändning enligt lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
Andra hemliga tvångsmedel
2013-01-22
Förstöring av upptagningar och uppteckningar från vissa hemliga tvångsmedel – en granskning av två åklagarkammare och en polismyndighet
Andra hemliga tvångsmedel
2012-12-11
Polismyndigheten i Skånes och Säkerhetspolisens rutiner efter åklagares beslut att häva respektive tillfälligt avbryta beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation
Andra hemliga tvångsmedel
2012-12-11
Redovisning av ett uppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet avseende användningen av hemliga tvångsmedel
Andra hemliga tvångsmedel
2012-05-23
Granskning av förstöring av material från hemliga tvångsmedel i vissa avseenden
Andra hemliga tvångsmedel
2012-04-26
Granskning av hemliga tvångsmedel i vissa fall
Andra hemliga tvångsmedel
2012-04-26
Vissa frågor rörande tvångsmedelsdiarium m.m. (Åklagarkammaren i Halmstad)
Andra hemliga tvångsmedel
2012-03-28
Försvararsamtal
Andra hemliga tvångsmedel
2012-03-28
Vissa frågor rörande tvångsmedelsdiarium m.m. (Åklagarkammaren i Örebro)
Andra hemliga tvångsmedel
2012-02-21
Användning av överskottsinformation i förundersökningar
Andra hemliga tvångsmedel
2011-12-13
Vissa frågor rörande tvångsmedelsdiarium m.m. (Åklagarkammaren i Uppsala)
Andra hemliga tvångsmedel
2011-11-22
Vissa frågor rörande tvångsmedelsdiarium m.m. (Södertörns åklagarkammare i Stockholm)
Andra hemliga tvångsmedel
2011-09-29
Vissa frågor rörande tvångsmedelsdiarium m.m. (Söderorts åklagarkammare i Stockholm)
Andra hemliga tvångsmedel
2011-09-29
Rapport: Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m.
Andra hemliga tvångsmedel
2011-06-09
Förstöring av upptagningar och uppteckningar som gjorts vid verkställighet av hemliga tvångsmedel
Andra hemliga tvångsmedel
2011-01-27
Rapport avseende Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens iakttagelser och synpunkter från granskning av åklagarväsendets hantering av hemliga tvångsmedel
Andra hemliga tvångsmedel
2010-06-08