Dokument Kategori Beslutsdatum
Säkerhetspolisens tillgång till uppgifter från Försvarets radioanstalt i den brottsutredande verksamheten Användning av uppgifter från FRA 2023-05-03
Polismyndighetens rutiner för spårbarhet när det gäller uppgifter i underrättelser från Försvarets radioanstalt Användning av uppgifter från FRA 2021-10-20
Säkerhetspolisens rutiner för spårbarhet när det gäller uppgifter i underrättelser från Försvarets radioanstalt Användning av uppgifter från FRA 2021-03-24
Dokument Beslutsdatum
Säkerhetspolisens tillgång till uppgifter från Försvarets radioanstalt i den brottsutredande verksamheten
Användning av uppgifter från FRA
2023-05-03
Polismyndighetens rutiner för spårbarhet när det gäller uppgifter i underrättelser från Försvarets radioanstalt
Användning av uppgifter från FRA
2021-10-20
Säkerhetspolisens rutiner för spårbarhet när det gäller uppgifter i underrättelser från Försvarets radioanstalt
Användning av uppgifter från FRA
2021-03-24