Dokument Kategori Beslutsdatum
Otillåten tilläggsinformation och differentiering vid användning av hemlig dataavläsning Andra hemliga tvångsmedel 2023-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Stockholm, polisregion Nord) Inhämtningslagen 2023-10-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten för säkerhetsmål, Säkerhetspolisen) Inhämtningslagen 2023-09-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, nationella operativa avdelningen) Inhämtningslagen 2023-09-20
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid åklagarkammaren i Karlskrona Andra hemliga tvångsmedel 2023-09-20
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet Andra hemliga tvångsmedel 2023-09-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, Tullverket) Inhämtningslagen 2023-06-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Väst-Bergslagen, polisregion Väst) Inhämtningslagen 2023-06-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, polisregion Stockholm) Inhämtningslagen 2023-06-20
Användningen av villkor vid ansökan om hemlig dataavläsning Andra hemliga tvångsmedel 2023-06-20
Användning av hemlig dataavläsning i ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Falun Andra hemliga tvångsmedel 2023-06-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Nord-Mitt, polisregion Mitt) Inhämtningslagen 2023-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Stockholm, polisregion Stockholm) Inhämtningslagen 2023-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten för säkerhetsmål, Säkerhetspolisen) Inhämtningslagen 2023-05-03
Användning av hemlig dataavläsning i ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Linköping Andra hemliga tvångsmedel 2023-03-29
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Öst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Syd-Öst) Inhämtningslagen 2022-12-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Väst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Väst-Bergslagen) Inhämtningslagen 2022-12-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Syd) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten för säkerhetsmål) Inhämtningslagen 2022-12-14
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet Andra hemliga tvångsmedel 2022-11-16
Granskning av verkställighet av hemlig dataavläsning i ett fall vid Polismyndigheten Andra hemliga tvångsmedel 2022-11-16
Dokument Beslutsdatum
Otillåten tilläggsinformation och differentiering vid användning av hemlig dataavläsning
Andra hemliga tvångsmedel
2023-11-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Stockholm, polisregion Nord)
Inhämtningslagen
2023-10-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten för säkerhetsmål, Säkerhetspolisen)
Inhämtningslagen
2023-09-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, nationella operativa avdelningen)
Inhämtningslagen
2023-09-20
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid åklagarkammaren i Karlskrona
Andra hemliga tvångsmedel
2023-09-20
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Andra hemliga tvångsmedel
2023-09-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, Tullverket)
Inhämtningslagen
2023-06-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Väst-Bergslagen, polisregion Väst)
Inhämtningslagen
2023-06-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, polisregion Stockholm)
Inhämtningslagen
2023-06-20
Användningen av villkor vid ansökan om hemlig dataavläsning
Andra hemliga tvångsmedel
2023-06-20
Användning av hemlig dataavläsning i ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Falun
Andra hemliga tvångsmedel
2023-06-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Nord-Mitt, polisregion Mitt)
Inhämtningslagen
2023-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Stockholm, polisregion Stockholm)
Inhämtningslagen
2023-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten för säkerhetsmål, Säkerhetspolisen)
Inhämtningslagen
2023-05-03
Användning av hemlig dataavläsning i ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Linköping
Andra hemliga tvångsmedel
2023-03-29
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Öst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Syd-Öst)
Inhämtningslagen
2022-12-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Väst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Väst-Bergslagen)
Inhämtningslagen
2022-12-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Syd) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten för säkerhetsmål)
Inhämtningslagen
2022-12-14
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Andra hemliga tvångsmedel
2022-11-16
Granskning av verkställighet av hemlig dataavläsning i ett fall vid Polismyndigheten
Andra hemliga tvångsmedel
2022-11-16