Dokument Kategori Beslutsdatum
Hanteringen av material från hemliga tvångsmedel i ett ärende Andra hemliga tvångsmedel 2016-03-16
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Skövde Andra hemliga tvångsmedel 2016-03-16
Åklagarmyndighetens användning av s.k. postkontroll Andra hemliga tvångsmedel 2016-02-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2016-01-26
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord, polisområde Umeå) Inhämtningslagen 2015-12-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Underrättelsesektionen, region Väst) Inhämtningslagen 2015-12-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen) Inhämtningslagen 2015-12-15
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Uddevalla där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2015-12-15
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Östersund där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Andra hemliga tvångsmedel 2015-11-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Syd Inhämtningslagen 2015-11-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst, polisområde Södermanland) Inhämtningslagen 2015-10-16
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst, polisområde Jönköping) Inhämtningslagen 2015-10-16
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2015-10-16
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst, polisområde Jönköping) Inhämtningslagen 2015-09-02
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Inhämtningslagen 2015-09-02
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Syd, polisområde Malmö) Inhämtningslagen 2015-09-02
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Mitt, polisområde Västmanland) Inhämtningslagen 2015-09-02
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Väst, polisområde Halland) Inhämtningslagen 2015-09-02
Kartläggning av Åklagarmyndighetens och Ekobrottsmyndighetens användning av s.k. postkontroll Andra hemliga tvångsmedel 2015-09-02
Inhämtning av elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Inhämtningslagen 2015-06-11
Dokument Beslutsdatum
Hanteringen av material från hemliga tvångsmedel i ett ärende
Andra hemliga tvångsmedel
2016-03-16
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Skövde
Andra hemliga tvångsmedel
2016-03-16
Åklagarmyndighetens användning av s.k. postkontroll
Andra hemliga tvångsmedel
2016-02-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2016-01-26
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord, polisområde Umeå)
Inhämtningslagen
2015-12-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Underrättelsesektionen, region Väst)
Inhämtningslagen
2015-12-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)
Inhämtningslagen
2015-12-15
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Uddevalla där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Andra hemliga tvångsmedel
2015-12-15
Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Östersund där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Andra hemliga tvångsmedel
2015-11-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Syd
Inhämtningslagen
2015-11-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst, polisområde Södermanland)
Inhämtningslagen
2015-10-16
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst, polisområde Jönköping)
Inhämtningslagen
2015-10-16
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2015-10-16
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Öst, polisområde Jönköping)
Inhämtningslagen
2015-09-02
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Inhämtningslagen
2015-09-02
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Syd, polisområde Malmö)
Inhämtningslagen
2015-09-02
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Mitt, polisområde Västmanland)
Inhämtningslagen
2015-09-02
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Väst, polisområde Halland)
Inhämtningslagen
2015-09-02
Kartläggning av Åklagarmyndighetens och Ekobrottsmyndighetens användning av s.k. postkontroll
Andra hemliga tvångsmedel
2015-09-02
Inhämtning av elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Inhämtningslagen
2015-06-11