Dokument Kategori Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Väst-Bergslagen, polisregion Bergslagen). Inhämtningslagen 2024-05-06
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Stockholm, polisregion Nord) Inhämtningslagen 2023-10-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten för säkerhetsmål, Säkerhetspolisen) Inhämtningslagen 2023-09-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, nationella operativa avdelningen) Inhämtningslagen 2023-09-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, Tullverket) Inhämtningslagen 2023-06-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Väst-Bergslagen, polisregion Väst) Inhämtningslagen 2023-06-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, polisregion Stockholm) Inhämtningslagen 2023-06-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Nord-Mitt, polisregion Mitt) Inhämtningslagen 2023-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Stockholm, polisregion Stockholm) Inhämtningslagen 2023-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten för säkerhetsmål, Säkerhetspolisen) Inhämtningslagen 2023-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Öst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Syd-Öst) Inhämtningslagen 2022-12-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Väst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Väst-Bergslagen) Inhämtningslagen 2022-12-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Syd) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten för säkerhetsmål) Inhämtningslagen 2022-12-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet) Inhämtningslagen 2022-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Mitt) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Nord-Mitt) Inhämtningslagen 2022-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Stockholm) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Stockholm) Inhämtningslagen 2022-03-23
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Väst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Väst-Bergslagen) Inhämtningslagen 2022-03-23
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Säkerhetspolisen efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten för säkerhetsmål) Inhämtningslagen 2022-02-16
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Säkerhetspolisen efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten för säkerhetsmål) Inhämtningslagen 2021-09-22
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Syd) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Syd-Öst) Inhämtningslagen 2021-06-21
Dokument Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Väst-Bergslagen, polisregion Bergslagen).
Inhämtningslagen
2024-05-06
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Stockholm, polisregion Nord)
Inhämtningslagen
2023-10-18
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten för säkerhetsmål, Säkerhetspolisen)
Inhämtningslagen
2023-09-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, nationella operativa avdelningen)
Inhämtningslagen
2023-09-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, Tullverket)
Inhämtningslagen
2023-06-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Väst-Bergslagen, polisregion Väst)
Inhämtningslagen
2023-06-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, polisregion Stockholm)
Inhämtningslagen
2023-06-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Nord-Mitt, polisregion Mitt)
Inhämtningslagen
2023-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Stockholm, polisregion Stockholm)
Inhämtningslagen
2023-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten för säkerhetsmål, Säkerhetspolisen)
Inhämtningslagen
2023-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Öst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Syd-Öst)
Inhämtningslagen
2022-12-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Väst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Väst-Bergslagen)
Inhämtningslagen
2022-12-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Syd) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten för säkerhetsmål)
Inhämtningslagen
2022-12-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet)
Inhämtningslagen
2022-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Mitt) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Nord-Mitt)
Inhämtningslagen
2022-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Stockholm) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Stockholm)
Inhämtningslagen
2022-03-23
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Väst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Väst-Bergslagen)
Inhämtningslagen
2022-03-23
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Säkerhetspolisen efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten för säkerhetsmål)
Inhämtningslagen
2022-02-16
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Säkerhetspolisen efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten för säkerhetsmål)
Inhämtningslagen
2021-09-22
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Syd) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Syd-Öst)
Inhämtningslagen
2021-06-21