Dokument Kategori Beslutsdatum
Uppföljning av Polismyndighetens behandling av personuppgifter i vissa brottsanmälningar i utredningsverksamheten Polismyndigheten 2023-09-20
Längsta tid för behandling av personuppgifter i Polismyndighetens ledningscentralssystem Polismyndigheten 2023-06-20
Polismyndighetens behandling av personuppgifter om släktbaserade kriminella nätverk Polismyndigheten 2023-03-29
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Säkerhetspolisen 2022-12-14
Polismyndighetens rutiner för behandling av känsliga personuppgifter i it-systemet Asp Polismyndigheten 2022-06-20
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Polismyndigheten 2022-06-20
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Polismyndigheten 2022-05-04
Polismyndighetens överföring av personuppgifter till tredjeland och internationella organisationer Polismyndigheten 2022-03-23
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i it-systemet Asp Polismyndigheten 2021-12-15
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i tillträdesförbudsregistret Polismyndigheten 2021-06-21
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen Oklara skrivelser Säkerhetspolisen 2021-03-24
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom verksamhetsområdet personskydd Säkerhetspolisen 2020-10-21
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Polismyndigheten 2020-06-15
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Säkerhetspolisen 2020-02-19
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Polismyndigheten 2019-12-10
Kartläggning av Polismyndighetens behandling av biometriska och genetiska uppgifter Polismyndigheten 2019-12-10
Polismyndighetens tillämpning av bestämmelserna om längsta tid för behandling av personuppgifter i det internationella registret Polismyndigheten 2019-09-11
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Säkerhetspolisen 2019-06-13
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i utredningsverksamheten Säkerhetspolisen 2019-06-13
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i vissa brottsanmälningar i Durtvå Polismyndigheten 2019-05-07
Dokument Beslutsdatum
Uppföljning av Polismyndighetens behandling av personuppgifter i vissa brottsanmälningar i utredningsverksamheten
Polismyndigheten
2023-09-20
Längsta tid för behandling av personuppgifter i Polismyndighetens ledningscentralssystem
Polismyndigheten
2023-06-20
Polismyndighetens behandling av personuppgifter om släktbaserade kriminella nätverk
Polismyndigheten
2023-03-29
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Säkerhetspolisen
2022-12-14
Polismyndighetens rutiner för behandling av känsliga personuppgifter i it-systemet Asp
Polismyndigheten
2022-06-20
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Polismyndigheten
2022-06-20
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Polismyndigheten
2022-05-04
Polismyndighetens överföring av personuppgifter till tredjeland och internationella organisationer
Polismyndigheten
2022-03-23
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i it-systemet Asp
Polismyndigheten
2021-12-15
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i tillträdesförbudsregistret
Polismyndigheten
2021-06-21
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen Oklara skrivelser
Säkerhetspolisen
2021-03-24
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom verksamhetsområdet personskydd
Säkerhetspolisen
2020-10-21
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Polismyndigheten
2020-06-15
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Säkerhetspolisen
2020-02-19
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Polismyndigheten
2019-12-10
Kartläggning av Polismyndighetens behandling av biometriska och genetiska uppgifter
Polismyndigheten
2019-12-10
Polismyndighetens tillämpning av bestämmelserna om längsta tid för behandling av personuppgifter i det internationella registret
Polismyndigheten
2019-09-11
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Säkerhetspolisen
2019-06-13
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i utredningsverksamheten
Säkerhetspolisen
2019-06-13
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i vissa brottsanmälningar i Durtvå
Polismyndigheten
2019-05-07