Dokument Kategori Beslutsdatum
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i det internationella registret Polismyndigheten 2015-06-11
Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret Polismyndigheten 2015-02-18
Polismyndighetens IT-system OBS-portalen – uppföljning av samråd Polismyndigheten 2015-02-18
Polismyndigheten i Östergötlands läns behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten Polismyndigheten 2014-12-11
Polismyndigheten i Västra Götalands behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten Polismyndigheten 2014-12-11
Uppföljning av Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande Polismyndigheten 2014-12-11
Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR Polismyndigheten 2014-05-22
Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret Polismyndigheten 2014-02-13
Kartläggning av polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamhet Polismyndigheten 2014-01-23
Polismyndigheten i Skånes behandling av känsliga personuppgifter inom ramen för satsningen mot livsstilskriminellas brottslighet Polismyndigheten 2013-12-12
Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd ”Kringresande” Polismyndigheten 2013-11-15
Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Polismyndigheten 2013-11-15
Personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR Polismyndigheten 2013-09-04
Behandlingen av personuppgifter i Länskriminalpolisen i Västra Götalands uppgiftssamlingar med spaningsfilmer Polismyndigheten 2013-09-04
Tilldelning och användning av behörigheter i DurTvå Polismyndigheten 2013-06-18
Redovisning av ett uppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet avseende polisens personuppgiftsbehandling ​ Polismyndigheten 2013-02-21
Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter i KUT-info Polismyndigheten 2013-01-22
Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i polisens allmänna spaningsregister, ASP Polismyndigheten 2013-01-22
Behandling av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer Polismyndigheten 2012-12-11
Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR ​ Polismyndigheten 2012-12-11
Dokument Beslutsdatum
Polismyndighetens behandling av personuppgifter i det internationella registret
Polismyndigheten
2015-06-11
Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret
Polismyndigheten
2015-02-18
Polismyndighetens IT-system OBS-portalen – uppföljning av samråd
Polismyndigheten
2015-02-18
Polismyndigheten i Östergötlands läns behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten
Polismyndigheten
2014-12-11
Polismyndigheten i Västra Götalands behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten
Polismyndigheten
2014-12-11
Uppföljning av Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande
Polismyndigheten
2014-12-11
Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR
Polismyndigheten
2014-05-22
Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret
Polismyndigheten
2014-02-13
Kartläggning av polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamhet
Polismyndigheten
2014-01-23
Polismyndigheten i Skånes behandling av känsliga personuppgifter inom ramen för satsningen mot livsstilskriminellas brottslighet
Polismyndigheten
2013-12-12
Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd ”Kringresande”
Polismyndigheten
2013-11-15
Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen
Polismyndigheten
2013-11-15
Personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR
Polismyndigheten
2013-09-04
Behandlingen av personuppgifter i Länskriminalpolisen i Västra Götalands uppgiftssamlingar med spaningsfilmer
Polismyndigheten
2013-09-04
Tilldelning och användning av behörigheter i DurTvå
Polismyndigheten
2013-06-18
Redovisning av ett uppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet avseende polisens personuppgiftsbehandling ​
Polismyndigheten
2013-02-21
Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter i KUT-info
Polismyndigheten
2013-01-22
Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i polisens allmänna spaningsregister, ASP
Polismyndigheten
2013-01-22
Behandling av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer
Polismyndigheten
2012-12-11
Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR ​
Polismyndigheten
2012-12-11