Dokument Kategori Beslutsdatum
Datalagring och åtkomst till elektronisk information (SOU 2023:22) Remissyttranden 2023-10-18
Biometri – för en effektivare brottsbekämpning (SOU 2023:32) Remissyttranden 2023-10-18
Ändringar i regelverket om överlämnande enligt en europeisk och nordisk arresteringsorder (Ds 2023:1) Remissyttranden 2023-03-29
Utökade möjligheter för Säkerhetspolisen att medge utländska underrättelse- och säkerhetstjänster direktåtkomst Remissyttranden 2023-03-29
Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden (SOU 2022:50) Remissyttranden 2023-02-21
Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52) Remissyttranden 2023-01-25
Säkerhetspolisens hemställan om skärpta krav på underlag vid säkerhetsprövning (dnr 2021-18945-5) Remissyttranden 2022-12-14
Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om interoperabilitet (Ds 2022:21) Remissyttranden 2022-11-16
Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (SOU 2022:19) Remissyttranden 2022-09-21
Domstolsverkets promemoria Särskilda forumregler för säkerhetsmål (dnr DOV 2021/1441) Remissyttranden 2022-06-20
Säkerhetspolisens hemställan om möjlighet att besluta om registerkontroll (dnr 2022-1338-2) Remissyttranden 2022-06-20
Straff för deltagande i en terroristorganisation (Ds 2022:6) Remissyttranden 2022-06-20
Rätt mottagare – Granskning och integritet (SOU 2021:99) Remissyttranden 2022-05-04
Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94) Remissyttranden 2022-05-04
Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga (SOU 2021:82) Remissyttranden 2022-03-23
Åtgärder i gränsnära områden (SOU 2021:92) Remissyttranden 2022-03-23
Ny förverkandelagstiftning (SOU 2021:100) Remissyttranden 2022-03-23
En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription (SOU 2021:90) Remissyttranden 2022-03-11
Ändrade regler i medborgarskapslagen (SOU 2021:54) Remissyttranden 2021-10-20
Ökade möjligheter att förhindra illegal handel via post (SOU 2021:29) Remissyttranden 2021-09-22
Dokument Beslutsdatum
Datalagring och åtkomst till elektronisk information (SOU 2023:22)
Remissyttranden
2023-10-18
Biometri – för en effektivare brottsbekämpning (SOU 2023:32)
Remissyttranden
2023-10-18
Ändringar i regelverket om överlämnande enligt en europeisk och nordisk arresteringsorder (Ds 2023:1)
Remissyttranden
2023-03-29
Utökade möjligheter för Säkerhetspolisen att medge utländska underrättelse- och säkerhetstjänster direktåtkomst
Remissyttranden
2023-03-29
Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden (SOU 2022:50)
Remissyttranden
2023-02-21
Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52)
Remissyttranden
2023-01-25
Säkerhetspolisens hemställan om skärpta krav på underlag vid säkerhetsprövning (dnr 2021-18945-5)
Remissyttranden
2022-12-14
Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om interoperabilitet (Ds 2022:21)
Remissyttranden
2022-11-16
Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (SOU 2022:19)
Remissyttranden
2022-09-21
Domstolsverkets promemoria Särskilda forumregler för säkerhetsmål (dnr DOV 2021/1441)
Remissyttranden
2022-06-20
Säkerhetspolisens hemställan om möjlighet att besluta om registerkontroll (dnr 2022-1338-2)
Remissyttranden
2022-06-20
Straff för deltagande i en terroristorganisation (Ds 2022:6)
Remissyttranden
2022-06-20
Rätt mottagare – Granskning och integritet (SOU 2021:99)
Remissyttranden
2022-05-04
Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94)
Remissyttranden
2022-05-04
Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga (SOU 2021:82)
Remissyttranden
2022-03-23
Åtgärder i gränsnära områden (SOU 2021:92)
Remissyttranden
2022-03-23
Ny förverkandelagstiftning (SOU 2021:100)
Remissyttranden
2022-03-23
En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription (SOU 2021:90)
Remissyttranden
2022-03-11
Ändrade regler i medborgarskapslagen (SOU 2021:54)
Remissyttranden
2021-10-20
Ökade möjligheter att förhindra illegal handel via post (SOU 2021:29)
Remissyttranden
2021-09-22