Dokument Kategori Beslutsdatum
Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd (TSF 2019-140) Remissyttranden 2020-10-20
Registrering av kontantkort, m.m. (Ds 2020:12) Remissyttranden 2020-09-22
Kompletterande förslag inför ett tillträde till Budapestkonventionen Remissyttranden 2020-05-20
Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter Remissyttranden 2020-06-11
Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet Remissyttranden 2020-04-16
En ny terroristbrottslag (SOU 2019:49) Remissyttranden 2020-03-25
Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS) (Ds 2019:27) Remissyttranden 2020-03-25
En mer effektiv tillgång till Migrationsverkets personuppgifter för Säkerhetspolisen Remissyttranden 2020-03-25
De brottsbekämpande myndigheternas direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen Remissyttranden 2020-03-25
Hemställan från Polismyndigheten om ändring i lagen om kvalificerade skyddsidentiteter Remissyttranden 2020-02-11
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om IT-säkerhet för statliga myndigheter Remissyttranden 2020-02-06
Säkerhetsprövning av domare (Ds 2019:26) Remissyttranden 2020-02-06
Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation Remissyttranden 2019-11-13
En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor (Ds 2019:14) Remissyttranden 2019-10-17
Ändring i krisberedskapsförordningen Remissyttranden 2019-10-17
Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation (SOU 2019:14) Remissyttranden 2019-09-11
Passdatalag – en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning (Ds 2019:5) Remissyttranden 2019-09-11
Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd (SOU 2019:19) Remissyttranden 2019-09-11
Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) Remissyttranden 2019-03-28
Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande (SOU 2018:62) Remissyttranden 2018-12-12
Dokument Beslutsdatum
Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd (TSF 2019-140)
Remissyttranden
2020-10-20
Registrering av kontantkort, m.m. (Ds 2020:12)
Remissyttranden
2020-09-22
Kompletterande förslag inför ett tillträde till Budapestkonventionen
Remissyttranden
2020-05-20
Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter
Remissyttranden
2020-06-11
Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet
Remissyttranden
2020-04-16
En ny terroristbrottslag (SOU 2019:49)
Remissyttranden
2020-03-25
Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS) (Ds 2019:27)
Remissyttranden
2020-03-25
En mer effektiv tillgång till Migrationsverkets personuppgifter för Säkerhetspolisen
Remissyttranden
2020-03-25
De brottsbekämpande myndigheternas direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen
Remissyttranden
2020-03-25
Hemställan från Polismyndigheten om ändring i lagen om kvalificerade skyddsidentiteter
Remissyttranden
2020-02-11
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om IT-säkerhet för statliga myndigheter
Remissyttranden
2020-02-06
Säkerhetsprövning av domare (Ds 2019:26)
Remissyttranden
2020-02-06
Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation
Remissyttranden
2019-11-13
En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor (Ds 2019:14)
Remissyttranden
2019-10-17
Ändring i krisberedskapsförordningen
Remissyttranden
2019-10-17
Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation (SOU 2019:14)
Remissyttranden
2019-09-11
Passdatalag – en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning (Ds 2019:5)
Remissyttranden
2019-09-11
Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd (SOU 2019:19)
Remissyttranden
2019-09-11
Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)
Remissyttranden
2019-03-28
Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande (SOU 2018:62)
Remissyttranden
2018-12-12