Dokument Kategori Beslutsdatum
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Säkerhetspolisen 2024-03-25
Säkerhetspolisens tillämpning av den allmänna bestämmelsen om längsta tid för behandling (s.k. behovsgallring) av personuppgifter i det centrala underrättelsesystemet Säkerhetspolisen 2023-12-12
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Säkerhetspolisen 2022-12-14
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen Oklara skrivelser Säkerhetspolisen 2021-03-24
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom verksamhetsområdet personskydd Säkerhetspolisen 2020-10-21
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Säkerhetspolisen 2020-02-19
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Säkerhetspolisen 2019-06-13
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i utredningsverksamheten Säkerhetspolisen 2019-06-13
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom verksamhetsgrenen kontraspionage Säkerhetspolisen 2018-12-12
Uppföljning av Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i dokument- och ärendehanteringssystemet Säkerhetspolisen 2018-11-14
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Säkerhetspolisen 2018-10-17
Säkerhetspolisens användning av s.k. misstankemärkning i it-systemet för bearbetning och analys Säkerhetspolisen 2018-06-14
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom verksamhetsgrenen säkerhetsskydd Säkerhetspolisen 2018-06-14
Bevarande av personuppgifter i Säkerhetspolisens dokument- och ärendehanteringssystem Säkerhetspolisen 2017-10-18
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i ett it-system för bearbetning och analys av information Säkerhetspolisen 2017-06-14
Loggning och logguppföljning inom Säkerhetspolisens brottsbekämpande verksamhet ​ Säkerhetspolisen 2017-05-04
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i ett system för diarieföring m.m. Säkerhetspolisen 2017-02-16
Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater – en förnyad granskning Säkerhetspolisen 2016-11-16
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter om barn i ett it-system för bearbetning och analys ​ Säkerhetspolisen 2016-02-17
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom ramen för NCT-samarbetet Säkerhetspolisen 2015-05-06
Dokument Beslutsdatum
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Säkerhetspolisen
2024-03-25
Säkerhetspolisens tillämpning av den allmänna bestämmelsen om längsta tid för behandling (s.k. behovsgallring) av personuppgifter i det centrala underrättelsesystemet
Säkerhetspolisen
2023-12-12
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Säkerhetspolisen
2022-12-14
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen Oklara skrivelser
Säkerhetspolisen
2021-03-24
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom verksamhetsområdet personskydd
Säkerhetspolisen
2020-10-21
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Säkerhetspolisen
2020-02-19
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Säkerhetspolisen
2019-06-13
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i utredningsverksamheten
Säkerhetspolisen
2019-06-13
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom verksamhetsgrenen kontraspionage
Säkerhetspolisen
2018-12-12
Uppföljning av Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i dokument- och ärendehanteringssystemet
Säkerhetspolisen
2018-11-14
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Säkerhetspolisen
2018-10-17
Säkerhetspolisens användning av s.k. misstankemärkning i it-systemet för bearbetning och analys
Säkerhetspolisen
2018-06-14
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom verksamhetsgrenen säkerhetsskydd
Säkerhetspolisen
2018-06-14
Bevarande av personuppgifter i Säkerhetspolisens dokument- och ärendehanteringssystem
Säkerhetspolisen
2017-10-18
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i ett it-system för bearbetning och analys av information
Säkerhetspolisen
2017-06-14
Loggning och logguppföljning inom Säkerhetspolisens brottsbekämpande verksamhet ​
Säkerhetspolisen
2017-05-04
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i ett system för diarieföring m.m.
Säkerhetspolisen
2017-02-16
Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater – en förnyad granskning
Säkerhetspolisen
2016-11-16
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter om barn i ett it-system för bearbetning och analys ​
Säkerhetspolisen
2016-02-17
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter inom ramen för NCT-samarbetet
Säkerhetspolisen
2015-05-06