Dokument Kategori Beslutsdatum
Ett nytt it-system för registerkontroller Samrådsyttranden 2019-06-13
Polismyndighetens nya it-system goAML Samrådsyttranden 2018-12-21
Samråd avseende två nya it-system Samrådsyttranden 2017-09-13
Polismyndighetens nya allmänna spaningsregister Samrådsyttranden 2017-03-29
Samråd avseende ett nytt it-system Samrådsyttranden 2015-11-18
Ett nytt IT-system för central loggning och logguppföljning vid Säkerhetspolisen Samrådsyttranden 2015-03-30
Polismyndighetens e-arkiv Samrådsyttranden 2014-02-18
Säkerhetspolisens planerade IT-system för bearbetning och analys Samrådsyttranden 2013-04-18
Rikspolisstyrelsens IT-system OBS-portalen Samrådsyttranden 2013-03-21
Dokument Beslutsdatum
Ett nytt it-system för registerkontroller
Samrådsyttranden
2019-06-13
Polismyndighetens nya it-system goAML
Samrådsyttranden
2018-12-21
Samråd avseende två nya it-system
Samrådsyttranden
2017-09-13
Polismyndighetens nya allmänna spaningsregister
Samrådsyttranden
2017-03-29
Samråd avseende ett nytt it-system
Samrådsyttranden
2015-11-18
Ett nytt IT-system för central loggning och logguppföljning vid Säkerhetspolisen
Samrådsyttranden
2015-03-30
Polismyndighetens e-arkiv
Samrådsyttranden
2014-02-18
Säkerhetspolisens planerade IT-system för bearbetning och analys
Samrådsyttranden
2013-04-18
Rikspolisstyrelsens IT-system OBS-portalen
Samrådsyttranden
2013-03-21