Dokument Kategori Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm och region Bergslagen) Hemliga tvångsmedel 2020-06-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (avdelningen för särskilda utredningar) Hemliga tvångsmedel 2020-06-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord) Hemliga tvångsmedel 2020-06-15
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Personuppgiftsbehandling 2020-06-15
Användning av överskottsinformation i förundersökningar Hemliga tvångsmedel 2020-02-19
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Personuppgiftsbehandling 2020-02-19
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Personuppgiftsbehandling 2019-12-10
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Malmö åklagarkammare Hemliga tvångsmedel 2019-12-10
Kartläggning av Polismyndighetens behandling av biometriska och genetiska uppgifter Personuppgiftsbehandling 2019-12-10
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord) och Åklagarmyndigheten (åklagarområde Nord) Hemliga tvångsmedel 2019-12-10
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm) Hemliga tvångsmedel 2019-11-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Öst Hemliga tvångsmedel 2019-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst Hemliga tvångsmedel 2019-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen Hemliga tvångsmedel 2019-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Hemliga tvångsmedel 2019-10-17
Ärenden vid åklagarkammaren i Umeå i vilka den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning Hemliga tvångsmedel 2019-10-17
Polismyndighetens tillämpning av bestämmelserna om längsta tid för behandling av personuppgifter i det internationella registret Personuppgiftsbehandling 2019-09-11
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Norrorts åklagarkammare Hemliga tvångsmedel 2019-09-11
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Hemliga tvångsmedel 2019-06-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket Hemliga tvångsmedel 2019-06-13
Dokument Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm och region Bergslagen)
Hemliga tvångsmedel
2020-06-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (avdelningen för särskilda utredningar)
Hemliga tvångsmedel
2020-06-15
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord)
Hemliga tvångsmedel
2020-06-15
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Personuppgiftsbehandling
2020-06-15
Användning av överskottsinformation i förundersökningar
Hemliga tvångsmedel
2020-02-19
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Personuppgiftsbehandling
2020-02-19
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Personuppgiftsbehandling
2019-12-10
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Malmö åklagarkammare
Hemliga tvångsmedel
2019-12-10
Kartläggning av Polismyndighetens behandling av biometriska och genetiska uppgifter
Personuppgiftsbehandling
2019-12-10
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Nord) och Åklagarmyndigheten (åklagarområde Nord)
Hemliga tvångsmedel
2019-12-10
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm)
Hemliga tvångsmedel
2019-11-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Öst
Hemliga tvångsmedel
2019-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst
Hemliga tvångsmedel
2019-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen
Hemliga tvångsmedel
2019-10-17
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Hemliga tvångsmedel
2019-10-17
Ärenden vid åklagarkammaren i Umeå i vilka den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning
Hemliga tvångsmedel
2019-10-17
Polismyndighetens tillämpning av bestämmelserna om längsta tid för behandling av personuppgifter i det internationella registret
Personuppgiftsbehandling
2019-09-11
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Norrorts åklagarkammare
Hemliga tvångsmedel
2019-09-11
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Hemliga tvångsmedel
2019-06-13
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket
Hemliga tvångsmedel
2019-06-13