Dokument Kategori Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Nord-Mitt, polisregion Mitt) Hemliga tvångsmedel 2023-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Stockholm, polisregion Stockholm) Hemliga tvångsmedel 2023-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten för säkerhetsmål, Säkerhetspolisen) Hemliga tvångsmedel 2023-05-03
Säkerhetspolisens tillgång till uppgifter från Försvarets radioanstalt i den brottsutredande verksamheten Användning av uppgifter från FRA 2023-05-03
Användning av hemlig dataavläsning i ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Linköping Hemliga tvångsmedel 2023-03-29
Polismyndighetens behandling av personuppgifter om släktbaserade kriminella nätverk Personuppgiftsbehandling 2023-03-29
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Öst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Syd-Öst) Hemliga tvångsmedel 2022-12-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Väst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Väst-Bergslagen) Hemliga tvångsmedel 2022-12-14
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Personuppgiftsbehandling 2022-12-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Syd) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten för säkerhetsmål) Hemliga tvångsmedel 2022-12-14
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet Hemliga tvångsmedel 2022-11-16
Granskning av verkställighet av hemlig dataavläsning i ett fall vid Polismyndigheten Hemliga tvångsmedel 2022-11-16
Granskning av ärenden vid Åklagarmyndigheten i vilka hemlig kameraövervakning använts Hemliga tvångsmedel 2022-09-21
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Ekobrottsmyndigheten Hemliga tvångsmedel 2022-09-21
Polismyndighetens rutiner för behandling av känsliga personuppgifter i it-systemet Asp Personuppgiftsbehandling 2022-06-20
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Personuppgiftsbehandling 2022-06-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet) Hemliga tvångsmedel 2022-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Mitt) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Nord-Mitt) Hemliga tvångsmedel 2022-05-04
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten Personuppgiftsbehandling 2022-05-04
Polismyndighetens överföring av personuppgifter till tredjeland och internationella organisationer Personuppgiftsbehandling 2022-03-23
Dokument Beslutsdatum
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Nord-Mitt, polisregion Mitt)
Hemliga tvångsmedel
2023-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (åklagarområde Stockholm, polisregion Stockholm)
Hemliga tvångsmedel
2023-05-03
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation (riksenheten för säkerhetsmål, Säkerhetspolisen)
Hemliga tvångsmedel
2023-05-03
Säkerhetspolisens tillgång till uppgifter från Försvarets radioanstalt i den brottsutredande verksamheten
Användning av uppgifter från FRA
2023-05-03
Användning av hemlig dataavläsning i ett tvångsmedelsärende vid Åklagarkammaren i Linköping
Hemliga tvångsmedel
2023-03-29
Polismyndighetens behandling av personuppgifter om släktbaserade kriminella nätverk
Personuppgiftsbehandling
2023-03-29
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Öst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Syd-Öst)
Hemliga tvångsmedel
2022-12-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Väst) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Väst-Bergslagen)
Hemliga tvångsmedel
2022-12-14
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Personuppgiftsbehandling
2022-12-14
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Syd) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten för säkerhetsmål)
Hemliga tvångsmedel
2022-12-14
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Hemliga tvångsmedel
2022-11-16
Granskning av verkställighet av hemlig dataavläsning i ett fall vid Polismyndigheten
Hemliga tvångsmedel
2022-11-16
Granskning av ärenden vid Åklagarmyndigheten i vilka hemlig kameraövervakning använts
Hemliga tvångsmedel
2022-09-21
Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid Ekobrottsmyndigheten
Hemliga tvångsmedel
2022-09-21
Polismyndighetens rutiner för behandling av känsliga personuppgifter i it-systemet Asp
Personuppgiftsbehandling
2022-06-20
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Personuppgiftsbehandling
2022-06-20
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Tullverket efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet)
Hemliga tvångsmedel
2022-05-04
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation av Polismyndigheten (region Mitt) efter beslut av åklagare vid Åklagarmyndigheten (åklagarområde Nord-Mitt)
Hemliga tvångsmedel
2022-05-04
Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten
Personuppgiftsbehandling
2022-05-04
Polismyndighetens överföring av personuppgifter till tredjeland och internationella organisationer
Personuppgiftsbehandling
2022-03-23