Dokument Kategori Beslutsdatum
Realtidsinhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid två polismyndigheter Hemliga tvångsmedel 2014-10-09
Granskning av tre inhämtningsärenden vid Polismyndigheten Dalarna Hemliga tvångsmedel 2014-09-11
Överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning Hemliga tvångsmedel 2014-06-18
Tullverkets åtgärd att hämta in uppgifter om elektronisk kommunikation i ett visst underrättelseärende Hemliga tvångsmedel 2014-05-22
Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR Personuppgiftsbehandling 2014-05-22
Uppföljning av tidigare granskning avseende Säkerhetspolisens förstöring av material från tvångsmedelsanvändning enligt preventivlagen Hemliga tvångsmedel 2014-05-22
Redovisning av ett regeringsuppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet under år 2013 avseende användningen av hemliga tvångsmedel Hemliga tvångsmedel 2014-05-22
Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen Hemliga tvångsmedel 2014-03-27
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet vid fyra polismyndigheter Hemliga tvångsmedel 2014-02-13
Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret Personuppgiftsbehandling 2014-02-13
Kartläggning av polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamhet Personuppgiftsbehandling 2014-01-23
Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Polismyndigheten i Stockholms län Kvalificerade skyddsidentiteter 2014-01-23
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i centralregistret under verksamhetsgrenen ”Övrigt” Personuppgiftsbehandling 2014-01-23
Polismyndigheten i Skånes behandling av känsliga personuppgifter inom ramen för satsningen mot livsstilskriminellas brottslighet Personuppgiftsbehandling 2013-12-12
Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd “Kringresande” Personuppgiftsbehandling 2013-11-15
Förstöring av material från hemliga tvångsmedel vid Tullverket Hemliga tvångsmedel 2013-11-15
Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Personuppgiftsbehandling 2013-11-15
Tillgången till personuppgifter i Säkerhetspolisens uppgiftssamlingar Personuppgiftsbehandling 2013-11-15
Personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR Personuppgiftsbehandling 2013-09-04
Behandlingen av personuppgifter i Länskriminalpolisen i Västra Götalands uppgiftssamlingar med spaningsfilmer Personuppgiftsbehandling 2013-09-04
Dokument Beslutsdatum
Realtidsinhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid två polismyndigheter
Hemliga tvångsmedel
2014-10-09
Granskning av tre inhämtningsärenden vid Polismyndigheten Dalarna
Hemliga tvångsmedel
2014-09-11
Överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning
Hemliga tvångsmedel
2014-06-18
Tullverkets åtgärd att hämta in uppgifter om elektronisk kommunikation i ett visst underrättelseärende
Hemliga tvångsmedel
2014-05-22
Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR
Personuppgiftsbehandling
2014-05-22
Uppföljning av tidigare granskning avseende Säkerhetspolisens förstöring av material från tvångsmedelsanvändning enligt preventivlagen
Hemliga tvångsmedel
2014-05-22
Redovisning av ett regeringsuppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet under år 2013 avseende användningen av hemliga tvångsmedel
Hemliga tvångsmedel
2014-05-22
Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen
Hemliga tvångsmedel
2014-03-27
Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet vid fyra polismyndigheter
Hemliga tvångsmedel
2014-02-13
Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret
Personuppgiftsbehandling
2014-02-13
Kartläggning av polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamhet
Personuppgiftsbehandling
2014-01-23
Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Polismyndigheten i Stockholms län
Kvalificerade skyddsidentiteter
2014-01-23
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i centralregistret under verksamhetsgrenen ”Övrigt”
Personuppgiftsbehandling
2014-01-23
Polismyndigheten i Skånes behandling av känsliga personuppgifter inom ramen för satsningen mot livsstilskriminellas brottslighet
Personuppgiftsbehandling
2013-12-12
Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd “Kringresande”
Personuppgiftsbehandling
2013-11-15
Förstöring av material från hemliga tvångsmedel vid Tullverket
Hemliga tvångsmedel
2013-11-15
Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen
Personuppgiftsbehandling
2013-11-15
Tillgången till personuppgifter i Säkerhetspolisens uppgiftssamlingar
Personuppgiftsbehandling
2013-11-15
Personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR
Personuppgiftsbehandling
2013-09-04
Behandlingen av personuppgifter i Länskriminalpolisen i Västra Götalands uppgiftssamlingar med spaningsfilmer
Personuppgiftsbehandling
2013-09-04