Dokument Kategori Beslutsdatum
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser Personuppgiftsbehandling 2013-09-04
Tillämpningen av 20 § förundersökningskungörelsen vid användning av hemliga tvångsmedel Hemliga tvångsmedel 2013-06-18
Tilldelning och användning av behörigheter i DurTvå Personuppgiftsbehandling 2013-06-18
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten Hemliga tvångsmedel 2013-06-18
Granskning av vissa ärenden där underrättelse underlåtits Hemliga tvångsmedel 2013-05-22
Granskning till anmälningar till nämnden enligt den s.k. åtgärdslagen Hemliga tvångsmedel 2013-05-22
Uppföljning av tidigare granskning – Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater Personuppgiftsbehandling 2013-05-22
Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt den s.k. inhämtningslagen Hemliga tvångsmedel 2013-05-22
Redovisning av ett regeringsuppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet under år 2012 avseende användningen av hemliga tvångsmedel Hemliga tvångsmedel 2013-05-22
Granskning av ärenden där underrättelse underlåtits Hemliga tvångsmedel 2013-04-18
Uppföljning av tidigare granskning – användningen av överskottsinformation i förundersökningar Hemliga tvångsmedel 2013-03-21
Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Rikskriminalpolisen Kvalificerade skyddsidentiteter 2013-03-21
Redovisning av ett uppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet avseende polisens personuppgiftsbehandling ​ Personuppgiftsbehandling 2013-02-21
Förstöring av upptagningar och uppteckningar från tvångsmedelsanvändning enligt lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott Hemliga tvångsmedel 2013-01-22
Granskning av inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i realtid Hemliga tvångsmedel 2013-01-22
Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter i KUT-info Personuppgiftsbehandling 2013-01-22
Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i polisens allmänna spaningsregister, ASP Personuppgiftsbehandling 2013-01-22
Behandling av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer Personuppgiftsbehandling 2012-12-11
Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR ​ Personuppgiftsbehandling 2012-12-11
Förstöring av upptagningar och uppteckningar från vissa hemliga tvångsmedel – en granskning av två åklagarkammare och en polismyndighet Hemliga tvångsmedel 2012-12-11
Dokument Beslutsdatum
Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser
Personuppgiftsbehandling
2013-09-04
Tillämpningen av 20 § förundersökningskungörelsen vid användning av hemliga tvångsmedel
Hemliga tvångsmedel
2013-06-18
Tilldelning och användning av behörigheter i DurTvå
Personuppgiftsbehandling
2013-06-18
Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten
Hemliga tvångsmedel
2013-06-18
Granskning av vissa ärenden där underrättelse underlåtits
Hemliga tvångsmedel
2013-05-22
Granskning till anmälningar till nämnden enligt den s.k. åtgärdslagen
Hemliga tvångsmedel
2013-05-22
Uppföljning av tidigare granskning – Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater
Personuppgiftsbehandling
2013-05-22
Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt den s.k. inhämtningslagen
Hemliga tvångsmedel
2013-05-22
Redovisning av ett regeringsuppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet under år 2012 avseende användningen av hemliga tvångsmedel
Hemliga tvångsmedel
2013-05-22
Granskning av ärenden där underrättelse underlåtits
Hemliga tvångsmedel
2013-04-18
Uppföljning av tidigare granskning – användningen av överskottsinformation i förundersökningar
Hemliga tvångsmedel
2013-03-21
Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Rikskriminalpolisen
Kvalificerade skyddsidentiteter
2013-03-21
Redovisning av ett uppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet avseende polisens personuppgiftsbehandling ​
Personuppgiftsbehandling
2013-02-21
Förstöring av upptagningar och uppteckningar från tvångsmedelsanvändning enligt lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
Hemliga tvångsmedel
2013-01-22
Granskning av inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i realtid
Hemliga tvångsmedel
2013-01-22
Polismyndigheternas behandling av känsliga personuppgifter i KUT-info
Personuppgiftsbehandling
2013-01-22
Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i polisens allmänna spaningsregister, ASP
Personuppgiftsbehandling
2013-01-22
Behandling av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer
Personuppgiftsbehandling
2012-12-11
Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR ​
Personuppgiftsbehandling
2012-12-11
Förstöring av upptagningar och uppteckningar från vissa hemliga tvångsmedel – en granskning av två åklagarkammare och en polismyndighet
Hemliga tvångsmedel
2012-12-11