Användning av överskottsinformation i förundersökningar