Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter i samband med de allmänna valen 2018