Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet