Användningen av villkor vid ansökan om hemlig dataavläsning