Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning (SOU 2017:74) – Del 2