Otillåten tilläggsinformation och differentiering vid användning av hemlig dataavläsning