En kompletterande bestämmelse om villkor som andra länder ställer upp vid informationsutbyte om brott