Förstöring av upptagningar och uppteckningar som gjorts vid verkställighet av hemliga tvångsmedel