Fråga om verkställighet av ett tillstånd till hemlig kameraövervakning