Granskning av ett inhämtningsärende vid Polismyndigheten i Västmanlands län