Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt den s.k. inhämtningslagen