Granskning av vissa ärenden där underrättelse underlåtits