Granskning till anmälningar till nämnden enligt den s.k. åtgärdslagen