Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid åklagarkammaren i Karlskrona