Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid City åklagarkammare i Stockholm