Handläggningen av ett tvångsmedelsärende vid riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet