Hanteringen av material från hemliga tvångsmedel i ett ärende