Hanteringen av preventiva tvångsmedel vid riksenheten för säkerhetsmål