Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen