Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Väst