Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Väst, polisområde Halland)