Personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR