Polismyndighetens behandling av känsliga personuppgifter i uppgiftssamling om inhemsk extremism