Polismyndighetens behandling av personuppgifter i mappstrukturer vid region Väst