Polismyndighetens behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingar som rör utsatta områden