Polismyndighetens IT-system OBS-portalen – uppföljning av samråd