Polismyndighetens tillämpning av bestämmelsen om särskilda upplysningar om misstanke i Surfa 2