Rätt och möjligheter för befattningshavare vid Säkerhetspolisen att ta del av känsliga personuppgifter i centralregistret