Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens årsredovisning 2020