Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen