Uppföljning av tidigare granskning – användningen av överskottsinformation i förundersökningar