Vissa frågor rörande tvångsmedelsdiarium m.m. (Åklagarkammaren i Halmstad)