Verkställigheten av hemlig avlyssning vid Polismyndigheten, region Bergslagen