Skicka e-faktura

Lagen om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp till följd av LOU, LUF, LUFS och LUK i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura).

Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt en ny europeisk standard Peppol BIS Billing 3. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden omfattas av detta regelverk och tar därmed emot e-faktura via Peppol.

Observera att PDF-faktura inte är ett godkänt format.

E-faktura via Peppol

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden tar emot e-fakturor via Peppol-nätverket.
Vår elektroniska adress i Peppol är 0007:2021005703

Det går ofta att ansluta till Peppol via befintliga affärssystem. Du hittar mer information om e-fakturor och hur du ansluter dig till Peppol på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Om e-faktura för dig som är leverantör

Skicka e-faktura via leverantörsportal

Om du ännu inte har möjlighet att använda Peppol, går det att istället ansluta dig till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-fakturor till myndigheten.

Mejla myndigheten om du vill bli inbjuden till leverantörsportalen: sakint@sakint.se

Betalningsvillkor

Som statlig myndighet tillämpar Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 30 dagars betalningsvillkor. Fakturerings-, expeditions- eller andra liknande avgifter accepteras inte.