Skyddsregistreringsdelegationen

Vad gör Skyddsregistreringsdelegationen?

Skyddsregistreringsdelegationen beslutar i vilka fall kvalificerade skyddsidentiteter inom polisväsendet får användas. Delegationen beslutar även om vilka identitetshandlingar som får utfärdas för den kvalificerade skyddsidentiteten.

Prövningen sker efter ansökan av anställningsmyndigheten. Ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet gäller högst två år. Anställningsmyndigheten ska genast anmäla till delegationen när det finns grund att upphäva eller ändra ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet.

Här kan du se vilka som är ledamöter i Skyddsregistreringsdelegationen.

Vad är en kvalificerad skyddsidentitet?

En kvalificerad skyddsidentitet är en särskilt beslutad identitet som består av andra personuppgifter än de verkliga och som förts in i statliga register eller i handlingar som utfärdats av statliga myndigheter. Kvalificerade skyddsidentiteter får användas av polismän och vissa tjänstemän inom polisen som inte kan använda sin riktiga identitet i sitt arbete. Beslutet får endast avse personer som deltar i spanings- eller utredningsverksamhet som gäller allvarlig brottslighet eller verksamhet för att förebygga sådan brottslighet.